• 25Nis

    Zeka ile ilgili birçok teori var. İnsan Zihni ve insanın yaşamdaki yerini belirleyen bir unsur olarak çok boyutlu bir kavram olarak zekayı farklı şekillerde ele almak mümkün olsa da, esasen, daha doğrusu aklını iş tasarımına yoran birisi olarak esasen zekayı “Mevcut durum ve ortama uyum sağlayıp gerekliliklere odaklanarak buna uygun hareket edebilme ve beklenen sonuçları getirecek davranışları ifa etme” olarak tanımlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu tanım ilgili kaynakları inceleyerek genişletmek mümkün olacaktır.

    Zeka ile ilgili tüm yaklaşımları ortak paranteze almak düşünülebilir ama standardize etme bugün için doğru değil, görece zor olduğunu düşünüyorum. Yetkinlikler bile, tanımları ortak bile olsa farklı şirketler ve örgüt yapıları içerisinde çok farklı anlamlar taşır hale gelebilirken, bir tanesini isimlendirip, onu doğru ölçtüğünü iddia eden boyutlara ayırıp bütün şirketler için doğru olacağını söylemek doğru gelmiyor. Testlerin kültürel adaptasyonu olabildiğinin farkındayım ama aynı ülke içerisindeki farklı şirketlerde işlerin yeterince farklı döndüğünü düşünüyorum.

    Yönetici rolleri ve bu roller için uygun zekayı belirlemede, oynanacak oyun (Eric Berne) türü ve bu oyunu iyi bilen karakterleri yönetsel rollere atamak doğru bir yaklaşım olacaktır.

    Diğer taraftan operasyonel işlerle ilgili bir analiz yapıldığı durumda tekrar eden süreçler belirlenmeli ve bu işleri çözümleyecek makineler kodlanmalıdır diye düşünüyorum. Bu durumda işlerin çekirdek-şirket için kritik öneme sahip-işler, taşerona devredilebilecek işler ve doğrudan uzmanının yürütebileceği işler olarak ayrıştırılarak firmaların buna uygun hizmet ayrımlarının yapılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Handy’nin Yonca Organizasyon modeline bu adımda bakmakta yarar var.