• 25Kas

  resim8975ekmek

  Oyunlaştırma kavramı insanı ilk karşılaştığında saran bir kavram. İlk tahlilde oyunlaştırma sayesinde bir taraftan iş yaparken, diğer tarafta da oyun oynamış hissi almak akla geliyor. Şahsen, küçük yaşIarımdan itibaren bil gisayar programcısı olmak istememin altında da hep bu ideal yatıyordu. Peki, bu niye çocukluğumda tasavvur ettiğim gibi olmadı?

  Çünkü programlama işi kendine has bir meslek ve mesleğin iç dinamiklerine uyum sağlamanın yoIu da, belli bir disipline sahip olmaktan geçiyor. Aynı yerde sabit Olarak uzun süre kalıp, saatlerce monitör başında oturmanın asosyallik olduğunu düşünüyorsanız, Üzgünüm, bu işe pek de uygun değilsiniz. Peki bu oyun oynamaya engel mi, elbette ki değil.

  Çünkü oyun dediğiniz mutlaka bilgisayarda konumlanması gereken bir şey değil. Örneğin, bir ekmek fırınında ekmek pişiren ustayı düşünün, ekmek hamurları şekillendirilip küreklere konur, fırın başındaki usta da elindeki bir çubukla ekmeklerin üzerinde yarık açar, anlar ve fırına verir. Sonra pişme durumuna bakar, kürek, fırına verdiği tüm ekmeklerin altına girince küreği geri çeker. Ekmekler kürek ünerin de geri geri kayarken onları yakalayıp sepete atar. Rutinde sürekli tekrar eden bu hareket de bir çeşit oyundur ve mekaniktir. Pekala, rutin yürüyen buna benzer işleri de birer oyun gibi kurgulayabiliriz. Hele bir de firmanın sepete attığı her ekmek için puan alıp, puanları da önünde gördüğünü düşünün. Bu tasarım, hareket sensörlü konsol oyunlarından ne kadar farklı?

  Dolayısıyla oyun tasarlamak için yazılımcı olmak bir gereklilik değil; barizdir ki oyun tasarımcılığı ve yazılımcılık birbirinden ayrı iki iş. Aradaki fark, çoğu kimsenin oyun tasarımcılığı adına değil, yazılımcı-programa etiketine başvuracak olmasıdır. “Haydi Oyun Oynayalım” isimli yazımda belirttiğim bazı hususlar vardı. Özetle, oyun oynamak için öncelikle gerekenin, oyun oynamaya gönüllü çalışanlar olduğum belirtmiştim. Burada da durum pek farklı değil, oyunun planlı, programlı ve karmaşık bir süreç olduğu, bunun da tasarlanmasının; özellikle geri bildirimlerini belirli bir sonuç elde etmek için veren oyun projelerinin oluşturulmasının ciddi bir iş olduğunu anlamayan kişilerle bu çalışmaIarı yapmak kolay değil. Günümüzde bilgisayar ve konsol oyunları yapımı yüksek bütçeli sinema filmlerine neden eşdeğer hale geldi? Çünkü insanlara alternatif bir yaşam sunuyorsanız, o dünyayı ne kadar fazla yönüyle algılarlarsa o kadar dahil olabilirler. Ama oyun kurgusu zayıf olup da, görsel olarak çok kuvvetli olan nice projelerin hüsranla sonuçlandığını da biliyoruz.

  Oyunlaştırmaya bu gözden bakmak doğru olacaktır, zaten dünyadaki eğilime bakıldığında da bir siteye puan ve rozet özellikleri eklenerek “Oyunlaştırma yaptık.” deme eğiliminin arttığını görüyoruz. Ancak bu işin ileri gelenlerinin görüşü Oyunlaştırma’nın yanlış tanındığı yönünde, buradan benim çıkarımım da bu kişilerin asıl endişelerinin var olan ve oluşum aşamasındaki bir konunun bu gibi örneklerle yanlış tanımlanacağı ve dolayısıyla yanlış konumlandırılacağı üzerinedir.

  Yararlanılan Kaynaklar:

  Nihat Genç televizyon konuşması – Hacivat ve Karagözler.

  Kevin Werbach – Gamification Eğitimi – Coursera.com