• 16Kas

  Oyunlaştırma kavramıyla ilk karşılaşanlar için tanımını yapmak faydalı olacaktır. ancak burada pek çok farklı yaklaşımla karşılaşmak mümkün. Yine de en genel tanım, oyunlaştırmanın oyun düzeneklerini oyun olmayan veya oyunla ilgisi olmayan bir alanda kullanmak şeklindedir. Burada amaçlanan, kişilerin yapacakları işe bir bağlılık hissetmesi, işle ilgili bir konuda insanların dağılabilir dikkatlerini toplamaktır. Ve en basit yaklaşım da, örneğin Bonus Puan kazanmak benzeri bir işi insanları nişanlar, seviyeler, unvanlar vb. ödüller vererek bir RPG oyunu oynuyormuş gibi kampanya takip etmeye teşvik etmek şeklinde olmaktadır. Buradaki kritik konulardan birisi de, oyunların oyuncuları belirli motor davranışları tekrar etmesine ve birtakım tutum ve davranışlar çerçevesinde hareket etmesini sağlamaktır. Bu noktada kafamda şekilleniyor gibi gözüken davranışları etkileme şekline göre oyunlaştırmanın tanımını ise Mario Herger bir video sunumunda yapmış. Buna göre oyunlaştırma, kullanıcılarını istenen davranışları sürekli yapmak için oyun olmayan uygulamalarla beraber desteklemeye çalışmaktır. dolayısıyla görünen, bazı oyun dışı süreçlerin oyun gibi tasarlanması ve uygulanması noktasında bir ihtiyaç görülmüş. Bu şekilde yapılan uygulamalar pratikte başarılı da olmuştur. Ancak bu uygulamalar sadece var olan oyun dışı süreci oyun öğeleri ile süslemekten ilerisine gitmemiş gibi gözüküyor. Bunun için örnek uygulamaların iyi incelenmesi gerekiyor. Elbette teoride gerçekleşebilir projelerin önündeki somut engeller iyi analiz edilmezse ortaya konulanın geçerliliği tartışmalı halde kalacaktır.

  Oyunlaştırmayı Kevin Werbach `Oyunlardan öğrenmek` olarak tanımlamıştır. Herhangi birşey öğrenilebilir.

  Oyunlaştırma, oyun olmayan sosyal modellerin geliştirilmesinde oyun geliştirme tekniklerinin kullanılması olarak tanımlanıyor. Kişilerin oyunla ilgisi olmayan bir sürece duygusal bağlılıklarını, gönüllü katılımlarını sağlayabilmek için sürecin ve/veya alt bileşenlerinin oyun geliştirme tekniklerinin kullanılarak yeniden yapılandırılmasına Oyunlaştırma denir.

  Kaynaklar:

  http://www.udemy.com/enterprise-gamification

  http://www.enterprise-gamification.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir